Cookie -og privatlivspolitik

Om personoplysninger
Fravælg målrettet markedsføring: http://minecookies.org/fravalg
Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger. De indsamlede oplysninger sælges eller videregives ikke til tredjepart. På forskellig vis indsamler vi digitale oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Ingen af disse oplysninger gør det muligt at spore dig som person, men alene den computer, hvorfra du har opnået adgang.

Du kan vælge at sende dine personlige oplysninger til os online på forskellige måder. Enten ved at udfylde en registreringsformular online, ved at deltage i en konkurrence, registrere et køb eller abonnere på et nyhedsbrev.

Du kan også dele dine personlige oplysninger med os ved at være i kontakt med en af vores medarbejdere via e-mail, telefon eller pr. post.
Når du sender dine personlige oplysninger, giver du os mulighed for at kontakte dig med et direkte svar på din forespørgsel eller sende dig relevante oplysninger om os og vores produkter.

Personlige oplysninger er nødvendige for at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.
Ifølge persondataforordningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Yderligere bliver vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleret løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.
Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Vi har udarbejdet en forretningsgang for, hvordan vi skal håndtere databreaches. Såfremt dette måtte blive aktuelt, vil vi hurtigst muligt og senest seks timer efter hændelsen kontakte Datatilsynet.

I det omfang der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataforordningen ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

Vi vil på forlangende altid udlevere en komplet udskrift af de data, vi opbevarer om dig.
Såfremt det ønskes, vil vi desuden altid efterkomme en efterspørgsel fra den registrerede om sletning, berigtigelse eller videresendelse af data til en tredjepart.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Oplysninger sker på grundlag af databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f. Formålet og den legitime interesse, der forfølges, er gennemførelse af netværket og dets aktiviteter.

Deling af personlige oplysninger
Oplysninger om netværksdeltageren i form af navn, e-mailadresse, telefonnummer og medlemsvirksomhed videregives til Relationsfabrikken ApS i forbindelse med oprettelse af brugerprofil på www.relationsfabrikken.dk og log-in via www.relationsfabrikken.dk jf. herom ovenfor.

  • Vi kan også modtage dine personlige data fra parter. Det kan f.eks. ske i forbindelse med opkøb af en virksomhed, hvor du allerede er kunde, eller hvis et af vores partnerselskaber oplyser om dine personlige data. Hvis du ikke ønsker, at vi skal bruge dine personlige oplysninger, som du ikke selv har sendt til os, kan du informere os herom på nedenstående adresse. Vi deler kun dine data med tredjepart under følgende omstændigheder:
  • Hvis vi har solgt dig et produkt eller tilbyder dig en service i et fælles marketingsfremstød med andre firmaer. I disse tilfælde deles dine personlige data med de pågældende firmaer. Vi vil altid informere dig om, at et sådant forhold eksisterer, og hvem disse firmaer er, før du registrerer dig. Bemærk, at disse firmaer ofte har deres egen politik om beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for den måde, de anvender dine personlige data på. Disse firmaers politik om beskyttelse af personlige oplysninger kan afvige fra vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
  • Vi sælger vores virksomhed til et andet firma. Et sådant ejerskifte kan omfatte en overførsel til køberen af dine personlige data, hvis de er direkte relateret til den pågældende virksomhed. Vi sælger ikke og udleverer ikke dine personlige data til tredjemand, så dine personlige data kan anvendes til deres formål.
  • Såfremt det er nødvendigt for at give dig den bedste oplevelse af vores hjemmeside.
  • Såfremt du har anmodet herom – enten direkte eller ved at indgå en kontrakt med os – hvor det er en forudsætning for kontraktens opfyldelse.
  • At vi har lovhjemmel hertil.
  • At du har givet udtrykkeligt samtykke hertil.
  • Vores hjemmeside kan indeholde hyperlinks til andre hjemmesider. Du bør nøje læse de pågældende hjemmesiders politik om beskyttelse af personlige oplysninger, da den kan være forskellig fra vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Spørgsmål og klagevejledning
Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Dette website udbydes af:
Relationsfabrikken ApS
CVR: 35528946

Har du spørgsmål eller kommentarer til vores cookie- og personoplysningspolitik, er du velkommen til at kontakte:
Per Pedersen
Partner og netværksleder
Telefon: +45 28555757
E-mail: per@relationsfabrikken.dk